Podmínky

 • před odchodem na své lovné místo (dle schéma areálu) uhradíte pověřené osobě poplatek za rybolov a služby (viz ceník).
 • po zaujmutí lovného místa dbáte zásad kultury lovu a hygieny v průběhu celé doby sportovního rybolovu a zejména pak při odchodu z lovného místa
 • sportovního rybolovu dbá rybář zásad a podmínek rybolovu , zejména pak přesné dodržení časové délky doby lovu; při nedodržení těchto zásad, bude po v průběhu prvotním upozornění sportovní rybolov rybáře okamžitě ukončen bez vrácení uhrazených poplatků; případná škoda bude po vyčíslení okamžitě uhrazena pověřené osobě
 • každý rybář je povinen s sebou mít povolenku, metr, podběrák, gumovou podložku, vyprošťovač háčků nebo peán,dezinfekci. Povolenka je nepřenosná; oprávněný k lovu nesmí půjčovat prut druhé osobě
 • každý rybář je povinen s každou rybou zacházet šetrně, tak aby se do vody vrátila nepoškozená.
 • zavážení nástrah, chytání ryb z loděk a chytání na bójku je zakázáno; vnadění a používání krmítek povoleno, srkačky zákázány.
 • Zákaz chytání na rybičku. ( jiné nástrahy jako červy, žížaly – povoleny )
 • povolenka se zakupuje před započetím rybolovu na smluveném místě u hráze nádrže.
 • při příchodu a odchodu ze stanoviště je rybář povinen zanechat pořádek.
 • ryby lze chytat max. na 2 pruty (každý s jedním návazcem opatřeným jedním jednoháčkem); při lovu ryb přívlačí nebo muškařením (s jedním návazcem) je povolen pouze 1 prut, přičemž nesmějí být další pruty nastraženy;veškeré háčky musejí být bez protihrotu.
 • zákaz rozdělávání a manipulace s otevřeným ohněm.

Důležité informace na závěr

 • návštěvník, doprovod, rybář v plném rozsahu odpovídá za své vlastní rybářské nářadí, osobní věci, motorová a jiná vozidla a za své konání v celém areálu sportovního revíru
 • případné zcizení předmětů osobního vlastnictví rybáře a osob jeho doprovodu nepadá na vrub pověřené osoby, ani majitele nádrže
 • pověřenou osobu určuje a písemně ustanovuje jen majitel
 • s případnou nesrovnalostí v podmínkách sportovního rybolovu se obrátí na pověřenou osobu
 • změny v podmínkách sportovního rybolovu a pohybu osob v celém areálu si vyhrazuje jen majitel
 • rybolov v jiném čase, než je popsáno v kapitolách denní je možno povolit jen ze souhlasem majitele, popřípadě v dohodě s pověřenou osobou s vědomím majitele
 • společenské a hromadné akce je možno objednávat jen u majitele rybníka
 • vstup do areálu nádrže na vlastní nebezpečí
 • rybář je povinnen umožnit pověřené osobě nahlédnout do vozidla a zavazadel ( děkujeme za pochopení ),pokud rybář uloví kapitální rybu prosíme o oznámení pověřené osoby aby se ryba mohla zdokumentovat.(děkujeme)